A- A+

Szkoła Patriotów

Zespół Szkolno Przedszkolny im. Jana Pawła II w Jaskrowie, podczas uroczystej gali, która odbyła się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach, otrzymał tytuł – "Szkoła Patriotów".

 

Specjalny certyfikat potwierdzający zaszczytne miano, pamiątkowy bandolier oraz wyjątkowe ziarno – "fasoli niepodległościowej" odebrał 27 listopada 2023 roku, dyrektor ZSP Jaskrów Robert Knysak. Jaskrowska Szkoła znalazła się tym samym wśród uhonorowanych 147 szkół oraz 37 przedszkoli w województwie śląskim, które wpisano do specjalnego rejestru.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Wydział Jakości Edukacji w Kuratorium Oświaty w Katowicach: Placówka uzyskuje prawo posługiwania się tytułem w oficjalnych sytuacjach. Ponadto zostaje wpisana do rejestru Śląskiego Kuratora Oświaty. Rejestr ten jest publikowany i aktualizowany na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach po kolejnej edycji projektu.

W wojewódzkim projekcie edukacyjnym "Szkoła/Przedszole Patrotów" wzięło udział 222 szkół i przedszkoli z całego regionu. Celem podjętych działań była przede wszystkim realizacja zadań o charakterze patriotycznym. Aktywnie włączyliśmy się w projekty "Śladami Powstania Styczniowego" i "Z biało-czerwona w powiecie częstochowskim", realizowaliśmy też cykliczne akcje w szkole. W ramach projektu "Szkoła/Przedszkole patriotów" należało też opracować informacje na temat miejsc pamięci, bohaterów oraz wydarzeń, na naszym terenie. Uczniowie szkoły wyszukiwali w okolicy nieznane szerzej miejsca, związane z ważnymi epizodami w historii Polski i je propagowali za pośrednictwem strony internetowej oraz mediów społecznościowych. Nasza młodzież objeła opieką wybrane miejsca pamięci oraz starała się szerzyć pamięć o bohaterach tych miejsc.

Organizatorem wojewódzkiego projektu edukacyjnego trwającego od 11 listopada 2022 r. do 30 września 2023 r. było Kuratorium Oświaty w Katowicach, a partnerem Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Do oceny podjetych działań powołano specjalną kapitułę, którą tworzyli : Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty, Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Andrzej Sznajder – dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Katowicach, Anna Rakocz – Przewodnicząca Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym, Romuald Kubiciel – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu.

Wyjątkowym wyróżnieniem jest również otrzymane ziarno niepodległości. To specjalna odmiana fasoli – „fasola niepodległości”. Za jej posiadanie w czasie zaborów, groziły represje. Spożywano ją m.in. w czasie wigilii Bożego Narodzenia. Jest to odmiana, która się nie krzyżuje, jest bardzo odporna na choroby, szkodniki, na słabe warunki glebowe. Każde ziarenko ma na sobie wzór przypominający orła.

R. K.


 


 

Powrót