A- A+

Projekt „Szkoła Patriotów”

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaskrowie uczestniczyli w kuratoryjnym projekcie edukacyjnym „Szkoła Patriotów”.

Głównym celem projektu było kształtowanie u dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego poprzez systematyczną opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie województwa śląskiego, stanowiącymi materialne świadectwo ważnych wydarzeń  z historii Polski.

Miejscem pamięci wybranym przez uczniów z Jaskrowa były mogiły w lesie jaskrowskim. We wrześniu 1939 roku zamordowani zostali tam przez hitlerowców mieszkańcy Częstochowy i okolic ( 8 osób). W ramach projektu uczniowie często odwiedzali to miejsce pamięci, porządkowali mogiły i teren wokół nich, zapalali znicze. W ten sposób podtrzymywali pamięć o zamordowanych.

W celu realizacji zdań projektu powstała gazetka ścienna przybliżająca uczniom ww. miejsce pamięci, prezentacja multimedialna, a w listopadzie – miesiącu pamięci o zmarłych, zostaną przeprowadzone lekcje wychowawcze w oparte na zadaniach projektu.

W akcji uczestniczyło Szkole Koło Wolontariatu wraz p. Agatą Gajdą i p. Iwoną Sieradzką oraz harcerze z drużyny „Żywioły” wraz p. Moniką Derdą.

Projekt trwał od lutego do października 2023 roku. Szkolnym koordynatorem działań była p. Grażyna Jakubczak.

Szkoły i przedszkola przystępujące do realizacji projektu mogły ubiegać się o przyznanie certyfikatu nadającego placówce na dwa lata tytuł SZKOŁA PATRIOTÓW.

g.

DOC harmonogram-Szkola-Patriotow

Plik gazetka

groby_1


projekt-Szkola-Patriotow


 

Powrót