A- A+

Nadanie imienia szkole

"Nie lękajcie się szukać prawdy o sobie i otaczającym was świecie"
Jan Paweł II

Od 2005 roku patronem naszej szkoły jest papież Jan Paweł II. Od tego czasu staramy się coraz lepiej poznawać życie i zgłębiać nauczanie Wielkiego Polaka.
Przytoczone wyżej słowa papieża umieszczone na tablicy pamiątkowej, zostały wybrane spośród niezliczonych i cennych wypowiedzi papieskich jako motto wyznaczające kierunek nauczania i wychowania naszej młodzieży.
Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Jaskrowie nadano imię Jana Pawła II uchwałą Rady Gminy w Mstowie z dnia 28 czerwca 2005 roku.
Sprawą wyboru patrona szkoła zajmowała się już od kilku lat, a osoba Jana Pawła II zawsze znajdowała się wśród proponowanych przez uczniów postaci. Smutne przeżycia związane ze śmiercią papieża dnia 2 kwietnia 2005 r., stały się dodatkowym impulsem do wyboru właśnie jego za patrona. Decyzja ta spotkała się z radością i uznaniem środowiska, władz kościelnych i gminnych.
W dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2005/2006 pani wizytator mgr Jolanta Ociepka odczytała uroczysty akt nadania imienia szkole, a uczniowie w krótkiej inscenizacji przedstawili postać patrona. To ważne wydarzenie zostało upamiętnione uroczystą Mszą św. i akademią dnia 15 października 2005 roku.
Do czasu tej uroczystości nasi uczniowie uczestniczyli w szeregu przedsięwzięć mających na celu dokładne zapoznanie się z sylwetką Jana Pawła II. Wszyscy wzięli udział w konkursie o życiu i działalności papieża Polaka oraz w konkursie plastycznym "Portret Jana Pawła II". W każdej klasie powstały piękne albumy o papieżu, które zostały zaprezentowane podczas październikowej uroczystości.
Nad całością działań związanych z nadaniem imienia szkole czuwała pani dyrektor Anna Madej. W pracach wspierała ją Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców przy ZSP w Jaskrowie. Pomocą służył proboszcz naszej parafii ksiądz Zdzisław Palus oraz wójt Gminy Mstów - Zbigniew Wawrzyniak.
Uroczystości związane z nadaniem imienia szkole rozpoczęły się od poświęcenia tablicy pamiątkowej ku czci Jana Pawła II umieszczonej przy głównym wejściu do szkoły oraz sztandaru z wizerunkiem patrona, pobłogosławionego wcześniej przez papieża Benedykta XVI. Aktu poświęcenia dokonał arcybiskup częstochowski Stanisław Nowak, który przewodniczył również uroczystej Mszy św. W czasie kazania nawiązał on do niektórych wydarzeniach z życia Jana Pawła II, podkreślając jego więź z Archidiecezją Częstochowską, oraz podzielił się swoimi osobistymi wspomnieniami ze spotkań z papieżem.
Ks. arcybiskup uświadomił obecnym, że z bogactwa przeżyć i nauczania papieża może czerpać każdy człowiek, również bardzo młody, dlatego Jan Paweł II jako patron szkoły podstawowej i przedszkola może być wspaniałym wzorem do naśladowania również dla dzieci.
Po Mszy św. przyszedł czas na część artystyczną; na podstawie scenariusza opracowanego przez p. katechetkę Joannę Tarasek uczniowie przygotowali inscenizację, w której przedstawione zostały niektóre fakty z życia i działalności papieża Jana Pawła II.
Oprawę muzyczną przygotowała p. Karina Barczyk.
Przy scenografii i dekoracjach pomagali pozostali nauczyciele naszej szkoły. Uczniowie włożyli sporo wysiłku w to, żeby przedstawienie podobało się zaproszonym gościom, rodzicom i mieszkańcom Jaskrowa, za co nagrodzeni zostali szczerymi i długimi brawami. Nauczyciele i rodzice zadbali również o wystrój całej szkoły oraz poczęstunek dla zaproszonych gości. 

Dzień 16 października będący dniem rocznicy wyboru papieża Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, dla naszej szkoły stał się Dniem Patrona.
Obchodzimy go bardzo uroczyście poprzez uczestnictwo we Mszy św. oraz udział w szkolnych apelach i akademiach.

Opracowała: mgr Joanna Tarasek

PDF Scenariusz uroczystości

Powrót