A- A+

e-Twinning

"Materiały zrealizowanych projektów eTwinning"
 
 


“Z językami, wszędzie jesteś w domu.”
Projekt eTwinning „Lots of Languages” w ZS-P w Jaskrowie

Często mówi się, że nowe technologie zbliżają nas do tych, którzy są daleko, lecz oddalają od ludzi blisko nas. Nasi uczniowie pokazali, że narzędzia cyfrowe wykorzystywane
w odpowiedni sposób niosą za sobą wiele korzyści. Czas pandemii zamknął nas
w „4 ścianach” ale dzięki Internetowi możemy wyruszyć w wirtualną podróż niemalże
w każdy zakątek świata. Uczniowie 6 klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Jaskrowie postanowilido tej podróży dołączyć! Z początkiem lutego bieżącego rokuprzystąpili oni do międzynarodowego projektu pt. „Lots of Languages” na platformie eTwinning. Oprócz 2 szkół z Polski, uczestniczyli w nim uczniowie z Grecji, Jordanii, Turcji, oraz Hiszpanii.

“Z językami, wszędzie jesteś w domu.” We współczesnym świecie dobrze jest znać język angielski, ale nie zawsze on wystarcza. Projekt, w którym brali udział nasi uczniowie miał na celu zachęcić do odkrywania nowych języków i kultur. Uczniowie poprzez wykonywanie praco różnej technice i treści poznawali podstawy języków; francuskiego, hiszpańskiego, oraz włoskiego – zgodnie z indywidualnym wyborem każdy uczeń został przydzielony do poszczególnej grupy językowej. Ponadto, podczas licznych spotkań online uczniowie doskonalili umiejętność posługiwania się językiem angielskim, który z założenia był językiem „wspólnym”. Warto dodać, że podczas spotkań online często zawitali do nas goście z różnych stron świata opowiadających o swoich pasjach oraz osiągnięciach pokazując jak znajomość języków jest niezbędna w rozwoju zawodowym i pełnym funkcjonowaniu
w społeczeństwie.

Uczniowie posługując się rozmaitymi rozwiązaniami technologicznymi czasami indywidualnie, czasami grupowo, współtworzyli prace na tematy takie, jak:

- Dzień Bezpiecznego Internetu

- Dzień Kobiet

- opis rodziny

- wykonywanie piosenek

- opowiadania o swoim hobby

- Międzynarodowy Dzień eTwinning’u

- ulubione potrawy

- słownik obrazkowy we wszystkich językach projektowych

Projekt zakończył się z początkiem czerwca 2021. Każde przedsięwzięcie tego typu to ogrom pracy ze strony koordynatorów oraz uczniów, którzy poświęcają wiele wolnego czasu. Kilkumiesięczne projekty to wiele emocji; radości, zmęczenia, a czasami zwątpienia. Niewątpliwie jednak czym trudniejsza podróż, tym widoki na koniec piękniejsze!My jednak już dzisiaj wiemy, że to dopiero początek wspaniałych przyjaźni i miejmy nadzieję kolejnych projektów.


Info: Adrian KowalczykDziałalność Programu eTwinning w roku szkolnym 2019/2020

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Jaskrowie
 

W roku szkolnym 2019/2020 ZSP w Jaskrowie przyłączył się do projektu „Let’s introduce ourselves” programu e-Twinning. Uczestnikami projektu było 9 uczniów klasy 5. Głównym założeniem była komunikacja z uczniami ze szkół z różnych państw. Kraje, które brały udział w projekcie:

Polska (6), Jordania (20), Turcja (12), Tunezja (1), Ukraina (2), Bułgaria (1), Włochy (2), Armenia (1), Litwa (1), Chorwacja (1) – łącznie 47 szkół. Dzięki tak dużej rozmaitości państw, uczniowie mogli poznać kulturę i życie codzienne obywateli  z różnych miejsc nie tylko w Europie ale na świecie. Uczniowie ZS-P w Jaskrowie brali udział w 5 działaniach tematycznych:

- Postanowienia noworoczne

- Zimowe sporty i rozrywki

- Ciekawostki o Polsce (uczniowie poszczególnych państw przedstawiali interesujące ciekawostki o swoim kraju)

- Tradycyjne potrawy (w swoim kraju)

- udział w akcji „stay at home” („zostań w domu”) związanej z COVID-19

Uczniowie przygotowywali prace z użyciem różnych technik i narzędzi:

- plakat

- prezentacja multimedialna

- nagranie video

Opiekun projektu założył indywidualne konto każdemu uczestnikowi na platformie TwinSpace – miejscu do zamieszczana swoich prac i komunikowania się wszystkich zaangażowanymw projekt osobom. Dzięki temu uczniowie mogli zamieszczać (w ramach potrzeb – z pomocą nauczyciela) swoje prace, oglądać prace uczniów z innych państw oraz prowadzić konwersacje. Wszystkie prace zostały również zamieszczone na portalu społecznościowym Facebook (za pisemną zgodą Rodziców/Prawnych Opiekunów uczniów). w utworzonej na potrzebie projektu stronie „ Let’s Introduce Ourselves – eTwinning Project”.

            Przygotowane przez uczniów plakaty zostały wykorzystane do stworzenia wystawy
w klasopracowni nr 2.

Warto dodać, że projekt „Let’s introduce ourselves” tworzył integralną część z innymi równolegle prowadzonymi działaniami w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
 w Jaskrowie, takimi jak:

- Aktywna Tablica – wykorzystanie TIK

- Europejski Dzień Języków – apel szkolny

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus +
    - zagraniczne szkolenia językowo – metodyczne nauczycieli. W ramach przygotowań do mobilności, nauczyciele poznają aspekty kulturowe państw anglojęzycznych – stanowi to dobry pretekst do wymiany doświadczeń nauczycieli z uczniami.

- Konkurs języka angielskiego EDI PANDA – jednym z głównych celi udziału w projekcie było lepsze zrozumienie kultury innych państw ale też i zapamiętywanie struktur gramatycznych oraz elementów leksykalnych poprzez praktykę w środowisku naturalnym. Uczniowie klasy 5 uzyskali wysokie wyniki w konkursie a 3 z nich uzyskało Dyplom Laureata.

- Innowacja pedagogiczna “Learning culture is the best way to learn English – escape room technique.(Uczenie się kultury jest najlepszym sposobem na uczenie się języka angielskiego – wykorzystanie metody escape room.)”

 

 

Powrót