A- A+

Grono pedagogiczne

 • mgr Robert Knysak, Dyrektor ZSP im. Jana Pawła II, nauczyciel historii i j. angielskiego;
 • mgr Beata Ślęzak, nauczyciel języka polskiego;
 • mgr Grażyna Jaksender, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;
 • mgr Grażyna Gaudy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;
 • mgr Malina Chwała, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;
 • mgr Agata Gajda, nauczyciel j.angielskiego;
 • mgr Edyta Cyba, nauczyciel biologii, przyrody i języka niemieckiego, wychowawca świetlicy;
 • mgr Renata Dzienniak, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel informatyki, techniki;
 • mgr Monika Derda nauczyciel matematyki;
 • mgr Karina Barczyk, nauczyciel muzyki i plastyki, wychowawca świetlicy;
 • mgr Grażyna Jakubczak, nauczyciel j. polskiego, historii, wychowania do życia w rodzinie; wychowawca przedszkola;
 • mgr Edyta Sieradzka, wychowawca oddziału 5,6 latków;
 • mgr Iwona Lech, wychowawca oddziału 3,4 latków, nauczyciel chemii;
 • mgr Joanna Tarasek, nauczyciel religii;
 • ks. mgr Piotr Szydełko, nauczyciel religii;
 • mgr Paweł Całusiński, nauczyciel wychowania fizycznego, historii, SKS;
 • mgr Monika Staniec, nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy, SKS;
 • mgr Tomasz Derda, nauczyciel fizyki;
 • mgr Grażyna Marzec, nauczyciel języka polskiego;
 • mgr Iwona Sieradzka, wychowawca świetlicy;
 • mgr Beata Arciszewska, nauczyciel geografii;
 • mgr Wioletta Kołodziejska, nauczyciel geografii i wiedzy o społeczeństwie;
 • mgr Sylwia Kott, nauczyciel matematyki, wychowawca świetlicy;
 • mgr Justyna Dawid, neurologopeda, nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • mgr Agata Nowak, pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający;
 • mgr Helena Fułek-Ujma, pedagog specjalny;
 • mgr Katarzyna Kalota nauczyciel wspomagający;
 • mgr Karolina Weżgowiec-Kozłowska, nauczyciel przedszkola;
 • mgr Aleksandra Bekus, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa;
 • mgr Małgorzata Porębińska-Niesmaczna, doradztwo zawodowe;
 • Aneta Jaksender - pomoc nauczyciela;
 • Dominika Benduch-Rumin - pomoc nauczyciela;

Sekretariat prowadzi: Anna Kała
Pracownicy obsługi: Jolanta Knysak, Aleksandra Całusińska, Aneta Jaksender, Leszek Ciupis.

 
Powrót