A- A+

pasowanie pierwszoklasistów

Uroczysty dzień Ślubowania i Pasowania na uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaskrowie odbył się 9 listopada 2022r. Od początku roku szkolnego pierwszacy przygotowywali się do tej uroczystej chwili - uczyli się wierszyków oraz piosenek i dlatego uroczystość wypadła okazale. Pierwszoklasiści zaprezentowali swoje wiadomości i umiejętności zdobyte w szkole.

Pięknie śpiewali piosenkę " Jestem Polakiem" jako znak miłości do Ojczyzny. Uczniowie w tym uroczystym dla nich dniu złożyli ślubowanie: "Być dobrym Polakiem.Godnie reprezentować klasę i szkołę.Swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po ślubowaniu, aktu Pasowania na ucznia dokonał dyrektor szkoły Robert Knysak. Po pasowaniu uczniowie złożyli swój odcisk palca w Kronice Szkoły. Następnie wychowawczyni Malina Chwała wręczyła swoim uczniom pamiątkowe dyplomy.

Rodzice uczestniczący w uroczystości przygotowali dla swoich pociech słodkie niespodzianki. Uczniowie klas II i III swoim młodszym koleżankom i kolegom wręczyli porcelanowego słonika na szczęście.
MCH

Powrót