A- A+

pamiętamy

W związku z obchodami Święta Zmarłych, w dniu 27 października 2022 roku wolontariusze naszej szkoły,  udali się pod opieką nauczycieli - Agaty Gajdy i Iwony Sieradzkiej  na groby pomordowanych podczas II wojny światowej, do lasu w Jaskrowe. Uczniowie uporządkowali groby, zapalili  symboliczne znicze na płycie nagrobkowej oraz w chwili zadumy pomodlili się na miejscu spoczynku poległych. 

Stało się to naszą tradycją szkolną, że także w ten sposób czcimy i składamy podziękowanie za walkę za naszą Ojczyznę. 

IS

Powrót