A- A+

Komunikat dotyczący organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2020/2021

W związku z § 2 ust.7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870 i 1960) w brzmieniu obowiązującym od 9 listopada 2020 r. :
 
  • 2 ust.7. Dyrektor szkoły, centrum lub placówki, o których mowa w§ 1 i § 1a, może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W ZSP Jaskrów, od dnia 12 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. wojewódzkie konkursy przedmiotowe będą organizowane w formie stacjonarnej w budynku szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

W sytuacji dynamicznie zmieniającego się stanu epidemicznego, formy i zasady organizacji przebiegu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2020/2021 mogą ulec zmianie.

 
Powrót