A- A+

komunikat - zmiany w organizacji nauczania

Decyzją władz państwowych, od poniedziałku 9 listopada 2020, zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, które będą się odbywać w formie zdalnej. Tym samym, do 29 listopada br. zostaje przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

Rodziców uczniów klas I-III proszę o zalogowanie się do poczty klasowej, którą posługiwaliśmy się w pracy zdalnej w ubiegłym roku. Znajdziecie tam Państwo dalsze informacje dotyczące formy nauczania zdalnego.

Powrót