A- A+

zmiana terminu I etapu konkursów przedmiotowych

Komunikat dotyczący organizacji pierwszego stopnia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2020/2021

W związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1870) wprowadzającymi ograniczenie funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV–VIII od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. oraz realizacją w ww. klasach zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość informujemy, że:

zostanie wydłużony termin przeprowadzenia pierwszego stopnia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2020/2021 do 13 listopada 2020 r.

Dyrektor szkoły, który zgodnie z § 2.4 regulaminów konkursów odpowiada za organizację pierwszego stopnia konkursów na warunkach (data, miejsce oraz czas trwania konkursu) ustalonych przez szkolną komisję konkursową we współpracy z nauczycielami, może –  w okresie ograniczenia funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w zakresie dotyczącym klas IV–VIII oraz realizacją w ww. klasach zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – zorganizować pierwszy stopień konkursów online przy zachowaniu zasady kontrolowanej samodzielności pracy uczestników konkursu, pod nadzorem szkolnej komisji konkursowej.

W szczególnych przypadkach spowodowanych aktualną sytuacją epidemiczną mogą być podejmowane inne decyzje w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzenia wojewódzkich konkursów przedmiotowych po uprzednim uzgodnieniu między dyrektorem szkoły i Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Jednocześnie informujemy, że zostanie wydłużony termin wprowadzenia danych (liczby uczestników pierwszego stopnia oraz liczby uczniów zakwalifikowanych do stopnia drugiego na platformie internetowej: https://konkursy.kuratorium.katowice.pl do 16 listopada 2020 r., a termin sprawdzenia poprawności powyższych danych poprzez ponowne logowanie na platformie konkursowej do 17 listopada 2020 r.

W sytuacji dynamicznie zmieniającego się stanu epidemicznego o wszelkich decyzjach dotyczących organizacji i przebiegu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2020/2021 będziemy informować Państwa na bieżąco. Prosimy o regularne śledzenie platformy SOK.

Przewodniczący szkolnych komisji konkursowych ustalaja nowe terminy I etapu i przekażą je wszystkim zainteresowanym w najbliższym czasie.
(d)

Powrót