kurs pierwszej pomocy

Idea wspólnego spotkania strażaków i harcerzy zrodziła sie kilka tygodni temu. Druhowie z OSP Jaskrów wiele razy udzielali pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz innych tragicznych zdarzeniach. Swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zdobywali na kursach oraz szkoleniach i postanowili podzielić się swoim doświadczeniem z uczniami – harcerzami jaskrowskiej szkoły. Szkolenie odbyło sie w piątek 16 marca podczas harcerskiej zbiórki, którą tym razem przybrała inną formę. Pięciu strażaków OSP Jaskrów – Artur Bigosiński, Robert Kubica, Przemysław Kiliańczyk, Damian Szewczyk i Natalia Chadryś oraz młodszy aspirant Adam Gawron z PSP Częstochowa omówili podstawy ABC pierwszej pomocy, sposób zachowania w nagłych, tragicznych sytuacjach oraz zaprezentowali na tzw. "phantomach" jak prowadzić resustytację krążeniowo-oddechową. Następnie do treningu przystapili harcerze. Ponad trzydziestu druhów i druhen łącznie z kadrą – drużynową Moniką Derdą oraz przewodnikiem Robertem Knysakiem – przeszło podstawowe szkolenie udzielania pomocy poszkodowanym. Zajęcia były bardzo owocne, zarówno strażacy jak i harcerze widzą potrzebe dalszych spotkań i kolejnych szkoleń. CZUWAJ!

rk.

Powrót