Przyrzeczenie w dniu Niepodległości

Bardziej wsniosłego momentu do złożenia przyrzeczenia harcerskiego niż jubileuszowa setna rocznica odzyskania niepodległości nie mozna sobie wymarzyć. Właśnie w tym dniu - 11 listopada 2018 r, podczas gminnych obchodów i uroczystego apelu z okazji Dnia Niepodległości, 29 naszych uczniów ślubowało "służyć Bogu, ludziom i ojczyźnie". W obecności pocztów sztandarowych szkół i instytucji, przedstawicieli władz gminny z wójtem Tomaszem Gęsiarzem i przewodniczącym Rady Gminy Krzysztofem Choryłkiem, proboszcza naszej parafii Dawida Kovera oraz rodziców i mieszkańców gminy zakończył się proces tworzenia drużyny harcerskiej w ZSP w Jaskrowie. Na początku ubiegłego roku szkolnego do powstającej w naszej szkole drużyny harcerskiej zapisało się ponad 30 osób. Przez kolejne miesiące musieli wykazać się zaangażowaniem i pracą na rzecz szkoły, środowiska niosąc pomoc bliźnim, kształtując przy tym swój charakter. Próbę pozytywnie zamknęło 29 jaskrowskich harcerzy. Podczas uroczystej mszy świetej odprawianej w kościele parafialnym doszło do jeszcze jednego wznosłego momentu dla naszej szkoły. Po poświęceniu, którego dokonał ksiądz proboszcz nastapiło przekazanie proporca dla drużyny - 10 Jaskrowskiej Drużyny Wielopoziomowej "Żywioły". Wręczyli go przedstawiciele społeczności Jaskrowa, radni Mieczysława Gaudy i Adam Gawron. Bogusław Gawron, trzeci z jaskrowskich radnych, którzy ufundowali proporzec asystował tej podniosłej chwilii pełniąc służbę w poczcie sztandarowym Rady Gminy Mstów.
Powrót