Biało-czerwona majówka

W niedzielę 1 maja o godzinie 10.00 rozpoczęły się w naszej gminie uroczyste obchody świąt majowych – Święta Pracy, Dnia Flagi i Święta Konstytucji, w które mocno zaangażowali się uczniowie i nauczycieli z naszej Szkoły. W tym roku były one etapem projektu "Z biało-czerwoną po powiecie częstochowskim" realizowanym w 16 gminach pod patronatem europoseł Jadwigi Wiśniewskiej, poseł na Sejm RP -Lidii Burzyńskiej oraz Stowarzyszenia "Sparta". Przygotowania do uroczystości rozpoczęliśmy jednak dużo wcześniej. W oststnich dniach kwietnia uczniowie szkoły pod kierunkiem Iwony Sieradzkiej, Renaty Dzienniak, Kariny Barczyk i Moniki Staniec przygotowywali biało-czerwone kokardy, a przed szkołą zamontowaliśmy maszt na flagę wykonany przez rodzica – Artura Gaudego.

Główne obchody odbyły się 1 maja w Mstowie. Pod pamiątkowym obeliskiem na skwerku koło apteki przy ulicy Wolności 58 spotkało się szerokie grono Polaków reprezentujących różne pokolenia, realizujące różne zadania, pełniących rózne funkcje, przybyłych z zróżnych stron. Rodaków rozrzuconych po świecie reprezentowała polska delegacja z Litwy z zaprzyjaźnionej gminy Kowalczuki, władze państwowe - Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska, władze oświatowe Dyrektor Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach - Alicja Janowska, nasz lokalny samorząd Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz, zastępca wójta Małgorzata Grabowska, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Choryłek oraz Radni Powiatowi i Gminni. Władzę duchowną reprezentował ksiądz proboszcz parafii Mstów Dawid Kover, który poświęcił tablicę ufundowaną przez władze gminy. Przy obelisku stawiły się reprezentacje szkół z Jaskrowa i Mstowa, straży pożarnej , harcerzy oraz lokalna społeczność. Uroczystośc prowadził komendant Sczepu " Skała" phm. Tomasz Derda, a wprowadzenie wstepne wygłosił dyrektor ZSP Jaskrów Robert Knysak. Oprawę muzyczną zapewniała Orkiestra Dęta z Kłomnic i dyrektor GOK-u Krzysztof Drynda. Wszyscy przybyli by uczcić pamięć naszych rodaków, którzy oddali życie za Ojczyznę i asystowali odsłonięcie pamiątkowej tablicy z napisem "Poległym w walce z okupantem hitlerowskim w latach 1939-1945 społeczeństwo Ziemii Częstochowskiej". Uroczystość przygotowały i przeprowadziły władze Gminy Mstów oraz harcerze i zuchy z III Środowiskowego Szczepu Harcerskiego "Skała". Kadra Szczepu w składzie: Tomasz Derda, Robert Knysak, Aneta Pałczyńska, Monika Derda, Grażyna Jaksender, Justyna Klimczak, Aldona Tomzik, Kinga Kowalczyk, Julia Tumzik zorganizowała też i przeprowadziła biwak "Pod biało-czerwoną". Wspólnie z grupą 70. zuchów i harcerzy ze szkół w Mstowie, Jaskrowie, Brzyszowie i Częstochowie w dniach 1-2 maja realizowała zadania i rajd, a także gry i zabawy terenowe na terenie Gminy Mstów. Obchody zakończyliśmy wspólnym ogniskiem w Jaskrowie.

R.K.

Zdjecia i wiecej informacji: https://zbialoczerwona.pl/
https://czestochowskie24.pl

Powrót