komunikat - zdalne nauczanie

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w zakresie klas V–VIII.

 

  • Uczniowie klas V-VIII naszej Szkoły przechodzą na naukę w trybie zdalnym w oparciu o funkcjonujące już metody i techniki platformy TEAMS

  • uczniowie klas I-IV oraz Przedszkole pracują na zasadach nauczania jak do tej pory - w trybie stacjonarnym na terenie Szkoły

  • pracujemy w oparciu o dotyczczasowych plan lekcji

  • jeśli plan ulegnie małej korekcie w związku ze zmianami wynikającymi z rozpoczęciem II semestru powiadomią Was o tym wychowawcy

  • w sytuacji problemów z połączeniem proszę informować wychowawców

    Szczegółowe informacje znajdą Państwo w cytowanym Rozporządzeniu.
    dyrektor ZSP Jaskrów, Robert Knysak

Powrót