komunikat - kwarantanna

Szanowni Państwo,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie działając na podstawie art.32a ust. 1 pkt 1 i 2, ust.2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r., poz. 2069) w związku z potwierdzonym przypadkiem Covid-19 u osoby przebywającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Jaskrowie ul. Starowiejska 2.

Z uwagi na fakt, że osoba z pozytywnym wynikiem testu w kierunku SARS-CoV-2 ostatni raz przebywała w placówce w dniu 6 grudnia 2021 zasadnym jest objęcie osób z bezpośredniego kontaktu 10-dniową kwarantanną, licząc od dnia następnego po ostatnim kontakcie z osobą zarażoną COVID-19 – (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem staniu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie nakazuje poddanie się obowiązkowej kwarantannie dziecku, które miało kontakt/styczność z osobą zarażoną na terenie placówki oświatowej. Termin zakończenia kwarantanny liczony jest 10 dni od ostatniej daty kontaktu z osobą zakażoną, tzn. kwarantanna obowiązuje do 16 grudnia 2021 roku.

W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia należy natychmiast skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ.

Obowiązek przekazania powyższych danych związany jest z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym – zgodnie z art. 32 i 32a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r., poz. 2069). Odmowa udzielenia informacji organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej może skutkować odpowiedzialnością w związku z wykroczeniami określonymi w art. 114 Kodeksu wykroczeń i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dane są przetwarzane w celu prowadzenia ww. postępowania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) i e) oraz art. 9 ust. 2 lit g) i i) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Powrót