“KU PAMIĘCI ZMARŁYCH…”

W ostatnich dniach uczniowie naszej szkoły, wolontariusze i harcerze pod opieką nauczycielek udali się do jaskrowskiego lasu, aby uprzątnąć groby Polaków pomordowanych w czasie II wojny światowej. Spacer do lasu był także okazją do wspólnego spędzenia czasu. Po przybyciu na miejsce, dzieci umyły grób zabranymi wcześniej środkami czystości, zapaliły znicze i w chwili zadumy i ciszy uczcili poległych. Odczytana została także treść z płyty na nagrobku. Niewątpliwie takie wyjścia na miejsca pamięci, to jedna z ważniejszych lekcji wychowania patriotycznego. Ważne jest również zwrócenie uwagi na właściwe zachowanie się w miejscach pamięci, by nie zakłócać spokoju zmarłych.

Pamiętamy, i wrócimy tam na pewno...

 

 

Powrót