komunikat

Realizując wytyczne władz państwowych w zakresie powrotu dzieci do szkół, od poniedziałku 17 maja rozpocznie się kolejny etap, tym razem dla klas IV-VIII. Od tego dnia rozpocznie się tzw. edukacja hybrydowa, która potrwa do 28 maja. Dostosowując się do narzuconych wymogów i zaleceń, które wynikają z reżimu sanitarnego oraz konieczności rozdzielenia uczniów lekcje hybrydowe podzieliliśmy na dwa tygodniowe etapy:

  1. W dniach 17 maja – 21 maja klasy VII, IV, V wrócą do szkoły i będą miały lekcje w formie stacjonarnej, a klasy VI i VIII pozostaną jeszcze w domach realizując w dalszym ciągu nauczanie zdalne.

  2. W dniach 24 maja – 28 maja klasy VII, IV, V pozostają w domach realizując nauczanie zdalne, a do szkoły na nauczanie stacjonarne wracają klasy VI i VIII.

  3. Młodsze klasy (I-III) rozpoczynają lekcje o 8.10 i mają również opóźnione przerwy, przedszkole pracuje na dotychczasowych zasadach. Wszystkie zajęcia na terenie szkoły odbywaja się w reżimie sanitarnym – obowiązują dezynfekcja, maseczki, dystans społeczny oraz procedury bezpieczeństwa.

  4. W dniach 25, 26, 27 maja (wtorek-czwartek) odbywają się egzaminy ósmoklasisty. W tych dniach nie ma lekcji w żadnej formie. Wszyscy nauczyciele są zaangażowani w organizację egzaminów w ZSP Jaskrów lub delegowani do innych szkół. Przedszkole w tych dniach pracuje bez zmian, szkoła zapewnia też zajęcia opiekuńcze dla uczniów.

  5. Od poniedziałku 31 maja zajęcia stacjonarne obejmą wszystkich uczniów naszej szkoły.

  6. W dniu 3 czerwca (czwartek) jest dniem wolnym - Boże Ciało, w piątek 4 czerwca w szkole nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze a jedynie opiekuńcze w ramach Rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. Przedszkole pracuje bez zmian.

  7. Zbliża się koniec roku szkolnego, Rada Rodziców prosi o wpłaty na konto Rady.

 

Dyrektor,

Powrót