Zmiana organizacji nauczania

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju. Oznacza to powrót do nauki zdalnej dla klas I-III. Będzie się ona odbywać zgodnie z obowiązującym planem nauczania, na takich samych zasadach jak edukacja zdalna sprzed 18 stycznia. Szczegóły przypomną wychowawcy klas. Przedszkole funkcjonuje bez zmian.

Dyrektor ZSP Jaskrów, Robert Knysak
Powrót