A- A+

DEBATA NT. ZAGROŻEŃ PŁYNĄCYCH Z INTERNETU, POŻEGNANIE ZIMY

Od wielu lat w naszej szkole zgodnie z tradycją świętujemy nadejście wiosny. W tym roku powitanie wiosny odbyło się  21 marca 2024r., (czwartek). Na tą okazję dużo wcześniej uczniowie z oddziału przedszkolnego i klas I-III przygotowali marzanny oraz krótkie występy wokalne i recytatorskie. Po części artystycznej, uczniowie na placu szkolnym pożegnali zimę. W tym dniu nie było szarości, dzięki zielonym strojom naszych uczniów.
Powitanie wiosny na pewno na długo zostanie w pamięci całej społeczności szkolnej.

W tym samym dniu w szkole w Jaskrowie odbyła się debata pt.: Niebezpieczeństwa płynące z Internetu”,  zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. W debacie wzięli udział uczniowie klas 4-8. Uczniowie dyskutowali z dużym zaangażowaniem na wyżej wymieniony temat. Wymieniali informacje dotyczące szans rozwoju jaki daje Internet, a także trafnie wskazywali zagrożenia płynące z wirtualnego świata.
Debata została przygotowana pod kierunkiem p. Renaty Dzienniak, Moniki Staniec, Agaty Nowak, Helena Fułek-Ujma i Katarzyny Kaloty.

R.Dz.

Powrót