A- A+

Uroczyste zakończenie roku szkolnego - pożegnanie klasy ósmej

Ostatni dzień roku szkolnego, to czas podsumowań, gratulacji i podziękowań. Tym razem w Zespole Szkolno- Przedszkolnych w Jaskrowie im. Jana Pawła II nie było inaczej.

Duża grupa uczniów otrzymała świadectwa z wyróżnieniem, wielu uczniów zostało uhonorowanych za działalność w harcerstwie, wolontariacie oraz za reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych.

Pan Dyrektor Robert Knysak podziękował za ciężką pracę wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom klasy 8, którzy z wielkim oddaniem wspierali wszelkie inicjatywy szkolne. Uczniowie kasy ósmej i siódmej zaprezentowali z wielkim zaangażowaniem program artystyczny z okazji zakończenia roku szkolnego.

Kolejny rok szkolny za nami. „Nie do wiary, jak szybko płynie czas, wczoraj mali, dziś dorosły świat...”, dlatego ze wzruszeniem w sercach , ale i z uśmiechem na ustach życzymy naszym absolwentom wspaniałych wakacji i samych sukcesów w dalszej edukacji.

  1. S.

Powrót