A- A+

Obchody 100-lecia powstania Szkoły Podstawowej w Jaskrowie

Uroczystości jubileuszowe 100-lecia Szkoły w Jaskrowie rozpoczęły się w październiku 2019 roku otwarciem pięknej, nowoczesnej pracowni do nauk ścisłych – „Zielonej Pracowni”. Kulminacyjnym punktem jubileuszu, w maju 2020 roku miał być środowiskowy festyn integracyjny. Zaplanowano go jako święto całej społeczności miejscowości Jaskrów łączące historię i tradycję szkoły ze wspólną zabawą i integracją. Niestety epidemia Covida pokrzyżowała plany i uniemożliwiła organizację tego przedsięwzięcia. Jubileusz obchodzono więc na mniejszą niż przewidywano skalę, były to głównie konkursy dla uczniów i absolwentów, wystawy prac plastycznych. Przed szkołą posadzono długowiecznego dęba, a dzięki zaangażowaniu przyjaciół, rodziców i sponsorów ułożono granitowy kamień, na którym zamocowano pamiatkową tablicę. Trwały też prace nad rekultywacją trawiastego boiska na placu szkolnym. Szansa na zorganizowanie uroczystości kończącej jubileusz pojawiła się we wrześniu tego roku, kiedy uczniowie wrócili do szkoły, a jeszcze nie rozszalała się kolejna fala pandemii.

Na skromny apel z zachowaniem reżimu sanitarnego, który odbył się w piątek 24 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaskrowie zaproszono tylko reprezentację władz - parlamentarnych, samorządowych, oświatowych, kościelnych oraz przedstawicieli lokalnej społeczości. Honorowego gościa, Posła na Sejm RP Lidię Burzyńską – reprezentował Kamil Tarasek – asystent Pani Poseł, który odczytał list skierowany do całej społeczności szkolnej oraz przekazał pamiątkowy grawer. Życzenia kolejnych stu lat społeczności szkolnej przekazali Wójt Gminy Mstów – Tomasz Gęsiarz, Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Choryłek oraz Radni Jaskrowa – Mieczysława Gaudy, Mariola Juszczyk i Bogusław Gawron. Wśród gości powitano również Z-cę Wójta – Małgorzatę Grabowską, Sekretarza Gminy – Sylwię Kuban, Skarbnik Gminy – Marię Skibińską, Sołtysa Jaskrowa – Krystynę Tyras, Przewodniczącą KGW – Małgorzatę Kwiecień, proboszcza mstowskiej parafii – ks. Dawida Kovera. Do szkoły dotarła również emerytowana Dyrektor Szkoły – Anna Madej. Służby mundurowe reprezentował komendant III Środowiskowego Szczepu Harcerskiego „Skała” druh podharcmistrz Tomasz Derda.

Uroczystość rozpoczęła się od odsłonięcia pamiątkowej tablicy usytuowanej przed wejściem do budynku szkoły. Umieszczono ją w sąsiedztwie dębu, który został posadzony w 2020 r. Zaproszeni goście mogli też podziwiać boisko szkolne z trawiastą nawierzchnią, które odnowiono na jubileusz 100-lecia szkoły.

Następnie goście udali się na salę gimnastyczną, gdzie obejrzeli film o historii szkoły oraz podziwiali występy uczniów. Na zakończenie apelu uczniowie wraz z nauczycielami zaśpiewali „Hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II”.

 

GJ, RK

Powrót