A- A+

Pasowanie na Świetliczaka

1 października 2020 roku w świetlicy szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Jaskrowie odbyło się pasowanie na Świetliczaka uczniów klas I i II. Aby zostać przyjętym do grona świetliczaków naszej szkoły uczniowie musieli przejść pozytywnie test wiedzy o regułach zachowania na świetlicy. Po bezbłędnie zdanym teście dzieci złożyły ślubowanie i otrzymały ręcznie wykonane papierowe medale. Następnie wychowawca świetlicy pani Iwona Sieradzka pasowała ich na Świetliczaków. Wszystko dodbyło się z zachowaniem zasad i procedur obowiązujących w naszej szkole.
I.Ś.

Powrót