UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

Dnia 03.09.2012r., w ZSP w Jaskrowie odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2012/13.
Na samym początku p. Wójt Gminy Mstów Adam Jakubczak bardzo uroczyście wręczył p. Dyrektor Annie Kępczyńskiej akt powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły w Jaskrowie, na kolejne pięć lat, życząc samych sukcesów.
Na tą uroczystość przybyli oprócz p.Wójta, Przewodniczący Rady Gminy-Zdzisław Gołdy, Radni Jaskrowa I.Radecka, M.Grabara, Sołtys St. Tyras, Ks.Proboszcz-P.Greń, Ks.Z.Siuta, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie.
Pani Dyrektor powitała wszystkich zgromadzonych i przedstawiła informacje na temat organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2012/13
Uczniwoie klasy III pod kierunkiem p. Magdaleny Michalak przedstawili program artystyczny witający nowy rok szkolny. Nie zapomnieli, o bardzo ważnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
Nie zabrakło także życzeń dla uczniów „dobrego roku szkolnego” wygłoszonego przez: Wójta Gminy Mstów, p.Dyrektor, Ks. Proboszcza i Przewodniczącego Rady Gminy.
Następnie uczniowie udali się do klas, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami. W swoim gronie dzielili się wrażeniami z wakacji, opowiadali o miejscach, które zwiedzali i przygodach jakie mieli.
« wstecz