I HARCERSKI BIWAK INTEGRACYJNY 6-7.10.2017R.

Ten rok będzie pełen wyzwań i nowych działań w naszej szkole. Powstaje u nas grupa wolontariatu oraz drużyna harcerska. W piątek i sobotę 6-7 października odbył się u nas harcerski biwak, w którym wzięło udział prawie 60 uczniów, harcerzy i opiekunów.

Powstająca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im Jana Pawła II w Jaskrowie drużyna harcerska zaprosiła harcerzy z 25 Mstowskiej Drużyny Starszoharcerskiej „Piorun” do wspólnej integracji. Nasi uczniowie wraz z opiekunami (Moniką Derdą i Grażyną Jakubczak) chcieli zobaczyć z bliska jak wygląda praca i zabawa harcerzy stąd pomysł na spotkanie. Obie grupy zostały wymieszane – tworząc zastępy robocze, którym przydzielono zadania do wykonania, całość koordynował oboźny – druh Emil Orlikowski. Wspólna praca i zabawa , w czasie której odbywały się zajęcia z musztry, warsztaty piosenki oraz zawody sportowe trwały wiele godzin ale jak się okazało i tak brakło czasu na wszystkie działania.
Jak zapowiadają inicjatorzy biwaku - Robert Knysak (dyrektor ZSP w Jaskrowie) oraz Tomasz Derda (komendant III Środowiskowego Szczepu Harcerskiego „Skała”) dalsza współpraca będzie kontynuowana.
« wstecz