Sprawdzian klasy szóstej

8 kwietnia we wszystkich szkołach w całej Polsce odbywał się sprawdzian dla klas szóstych i tak też było w naszej szkole. Był on sprawdzianem powszechnym i obowiązkowym - to znaczy, że musieli przystąpić do niego wszyscy uczniowie. Bowiem napisanie sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. Na sprawdzianie były oceniane osiągnięcia uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności: - czytania, - pisania, - rozumowania, - korzystania z informacji, - wykorzystywania wiedzy w praktyce. 
Wyniki egzaminów będą znane pod koniec maja i nie wpływają na ukończenie szkoły. Prace naszych uczniów ocenia zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów. Wynik jest opisany w skali punktowej.

Opracowano na podstawie strony:http://www.oke.jaworzno.pl
« wstecz