PIĄTA ROCZNICA ŚMIERCI NASZEGO PATRONA

Dnia 31.03.2010r., społeczność naszej szkoły uczciła pamięć Papieża Jana Pawła II w 5 rocznicę jego śmierci. Pod kierunkiem p. mgr Joanny Tarasek i p. mgr Anny Sadowskiej przygotowany został na tę okazję uroczysty apel o Wielkim Papieżu Polaku.
Jego treścią były wiadomości o życiu i działalności patrona naszej szkoły, które przedstawiono w interesujący sposób. Prezentacja przyjęła formę wywiadu, w którym wykorzystano fotografię i albumy związane z osobą Wielkiego Polaka.
Uroczystość zakończyła się wspólnym śpiewem "Barki"-ulubionej pieśni Paieża.
Opracowała: mgr Joanna Trasek
W tym dniu nastąpiło też rozstrzygniecie szkolnego konkursu plastyczno-technicznego "Pisanka Wielkanocna" zorganizowanego przez wychowawcę świetlicy szkolnej. Celem przeprowadzonego konkursu było popularyzowanie wśród dzieci wiedzy na temat zwyczajów i obrzędów wielkanocnych.
Spośród wszystkich zgłoszonych prac jury w składzie: Pani Dyrektor Anna Kępczyńska, Renata Dzienniak i Anna Sadowska nagrodziło, wyodrębniając dwie kategorie wiekowe następujące osoby:
Kategoria przedszkole i uczniowie klas 0-II:

I miejsce-Aleksandra Cyba ( przedszkole), 
II miejsce-Julia Olesiak(kl.II), Oliwia Cygan ( kl."0"), 
III miejsce-Justyna Ciupis (kl.I), Julia Gajosek(kl.I), Katarzyna Mikke( przedszkole),
Kategoria uczniowie klas III-VI:

I miejsce-Eliza Chadryś ( kl.IV), 
II miejsce-Samanta Kurzyk (kl.V),Zuzanna Balt (kl.V), 
III miejsce-Aleksandra Figzał (kl.V). 
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostałym uczestnikom zostały wręczone wyróżnienia. 
Opracowała: mgr Anna Sadowska
« wstecz