Uroczystość pasowania pierwszoklasistów w roku szkolnym 2009/2010.

W dniu 30 października 2009 roku, w obecności Pani Dyrektor – Anny Kępczyńskiej, Grona Pedagogicznego, uczniów klas młodszych, rodziców i zaproszonych gości, odbyło się „Pasowanie na ucznia” uczniów klasy I.
Wychowawczyni – pani mgr G. Gaudy przygotowała swoich milusińskich do występu słowno – muzycznego. Po części artystycznej nastąpił moment ślubowania. Uczniowie i uczennice klasy I z przejęciem wygłosili tekst przysięgi, po czym Pani Dyrektor symbolicznym ołówkiem dokonała pasowania na ucznia.
Świeżo upieczeni uczniowie na dowód wstąpienia w mury szkoły pozostawili pamiątkowy odcisk kciuka w kronice szkolnej, a ich rodzice aby osłodzić im ten moment przygotowali mały poczęstunek.
Od tego dnia nasza szkolna społeczność powiększyła się o 14 nowych uczniów.
oprac. A. Szczęsna - Cyprych
« wstecz