Ludowe rytmy w jaskrowskiej szkole

Pod patronatem Wójta Gminy Mstów – Tomasza Gęsiarza  odbył się dnia 26 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaskrowie III MIĘDZYSZKOLNY FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY „Na ludową nutkę”.

Na zaproszenie dyrektora szkoły -  Roberta Knysaka, przybyli i zaszczycili jaskrowską społeczność swoją obecnością: Małgorzata Grabowska – Zastępca Wójta Gminy Mstów,  Krzysztof Choryłek – Przewodniczący Rady Gminy, Radni powiatowi: Urszula Całusińska i  Adam Jaruga, Radni Gminy Mstów - Mieczysława Gaudy, Justyna Klimczak, Bożena Pluta oraz dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych z terenu naszej gminy.

Impreza miała charakter przeglądu i prezentacji przygotowanych przez uczniów, pod okiem nauczycieli, najpiękniejszych polskich tańców i piosenek ludowych. W tym roku w koncercie wzięły udział reprezentacje ze szkół podstawowych w Kucharach, Mstowie, Małusach Wielkich i Jaskrowie oraz przedszkolaki z Wancerzowa, Siedlca i Jaskrowa. Młodzi wykonawcy mieli też okazję obejrzeć występ profesjonalistów, gdyż w tym roku jaskrowską imprezę  uświetnili swoim występem Koło Gospodyń Wiejskich z Mstowa i Zespół Folklorystyczny „Janowianie” z Janowa.

Nad przygotowaniem festiwalu pracowały nauczycielki: Beata Ślęzak, Grażyna Gaudy, Malina Chwała i Grażyna Jakubczak, a dekoracje przygotowały panie: Iwona Lech i Edyta Sieradzka.

Podobnie jak rok temu, tak i tym razem w przygotowanie festiwalu włączyło się Koło Gospodyń Wiejskich z Jaskrowa. Oprócz przepysznego poczęstunku dla zaproszonych gości, członkinie KGW przeprowadziły mini warsztaty kulinarne dla uczniów kl. I-III. Swój wkład w organizację festiwalu mieli również jaskrowscy wolontariusze i harcerze oraz Rada Rodziców.

Wszyscy uczestnicy koncertu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Wójta Gminy Mstów.

g.

Powrót