Dzień Nauczyciela

Uroczystym apelem uczczono w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaskrowie Święto Edukacji Narodowej. Uczestniczyła w nim cała społeczność szkolna: dyrektor – pan Robert Knysak, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz uczniowie i przedszkolaki.

W uroczystości uczestniczyli też zaproszeni goście, min. Wójt Gminy Mstów – Tomasz Gęsiarz, Bogusław Gawron – Przewodniczący Rady Gminy oraz emerytowani nauczyciele i przedstawiciele środowiska lokalnego.

Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy VIII pod opieką pań: Grażyny Jakubczak i Renaty Dzienniak.

 

g.

Powrót