Debata szkolna „Każdy ma coś, co może dać innym - Twój wybór”

W poniedziałek 21 marca 2022r.,  Samorząd Szkolny zorganizował debatę poświęconą profilaktyce uzależnień. W przedsięwzięciu brała udział cała społeczność uczniowska ZSP im. Jana Pawła II w Jaskrowie. Hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia brzmiało :„Każdy ma coś, co może dać innym - Twój wybór”.

Uczniowie kl. VII zaprezentowali piękne przedstawienie, którego przesłaniem było uświadomienie uczniom, że papierosy, narkotyki, alkoholizm, zakupoholizm i cyberholizm nie dają szczęścia, odbierają człowiekowi wolność, zdolność myślenia i pogrążają go w chaosie własnych słabości i lęków.

Po przedstawieniu uczniowie kl. IV -VIII podczas zajęć warsztatowych, mieli okazję wymyślenia i przedstawienia własnych państw przepełnionych nadzieją, przyjaźnią i miłością. Wszystkie klasy wykazały się dużą kreatywnością i opracowały nowatorskie projekty.

Klasy młodsze, w tym dniu, pożegnały Zimę i uroczyście powitały Panią Wiosnę radosnymi piosenkami i wspólnym śpiewem.

 

M.S.

Powrót