O pomocy dla sąsiadów

„Niech już nie będzie więcej wojny

- złej przygody, z której nie ma odwrotu…”

        Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II

 

Cała społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaskrowie nie jest obojętna na obecną sytuację na Ukrainie. W związku z tym na lekcjach wychowawczych odbywają się pogadanki, a katecheci zachęcają uczniów do modlitwy o pokój. Na terenie szkoły zorganizowano ogólnoszkolną zbiórkę artykułów na rzecz potrzebujących.

W związku ze stanem wojny, trwającym na Ukrainie, nasza szkoła włączyła się w szeroko zakrojoną akcję pomocy poszkodowanym, szukającym schronienia w Polsce, mieszkańcom tego kraju.

Na początek uczniowie klasy piątej przygotowali kolorowe plakaty informujące o planowanej zbiórce oraz zasugerowali, które artykuły należy przynosić. Następnie ogłoszenia rozwieszono przy wejściu do szkoły oraz na dolnym i górnym korytarzu. Ponadto, aby informacja dotarła do każdego ucznia, wolontariuszki ogłosiły ją w każdej klasie.

Należy podkreślić, że rodzice naszych wychowanków wykazali się ogromną empatią i tak chętnie odpowiedzieli na nasz apel. Dzięki temu nasi uczniowie byli bardzo szczęśliwi i dumni, że mogli wziąć czynny udział w akcji.

W ciągu dwóch dni / tyle trwała zbiórka /, w szkole zgromadzono wiele niezbędnych artykułów chemicznych, kosmetycznych, spożywczych oraz tekstylnych.

O sprawny przebieg akcji zadbali wszyscy nauczyciele naszej szkoły oraz pracownicy obsługi.

Dodatkowo uczennica z klasy siódmej - Julia Kalinowska przygotowała przejmujący list skierowany do Ukraińców, który został przykazany wraz z darami.

Zebrane w szkole artykuły zostały odebrane przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie, a następnie przekazano jo do taransportu dla potrzebujących.

Organizatorem akcji było Szkolne Koło Wolontariatu wraz z paniami opiekunkami – Iwoną Sieradzką i Agatą Gajdą.

 

G.J.

 

 

Powrót