ankieta

Gmina Mstów w ramach przygotowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 przeprowadza wśród mieszkańców badanie ,,Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Mstów z uwzględnieniem uzależnień behawioralnych”, którego celem jest  określenie skali i specyfiki problemu uzależnień od alkoholu i środków odurzających oraz zjawiska przemocy i innych uzależnień behawioralnych. Częścią składową tego badania jest ankietowanie uczniów szkół podstawowych w klasach 6-8.

 

Poniżej zamieszczamy link do ankiety dla uczniów klas 6-8, który przekazała nam firma wykonujaca badanie na zlecenie Gminy.

http://badania.corigo.pl/ankieta/704002/mstow-2022-ankieta-dla-uczniow-6-8-spolecz-w-tym-behaw.html


 

Z uwagi na rozpoczynające się od następnego tygodnia ferie, ankietowanie musi zakończyć się do 11.02.2022r.

 

Powrót