Deklaracja dla rodziców dzieci przedszkolnych

Prosimy rodziców dzieci, które uczęszczają do Przedszkola w Jaskrowie aby pilnie wypełnili  Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szk. 2022/23 i dostarczyli do sekretariatu lub przesłali scan wypełnionej deklaracji na adres e-mail :

DOC P_DEKLARACJA-o-kontynuowaniu-wychowania-przedszkolnego
Powrót