13.grudnia 1981 – Pamiętamy!

Ponad 190 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Regionu Częstochowskiego wzięło udział w projekcie kuratoryjnym „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13.grudnia 1981 – Pamiętamy”. Wśród nich znalazła się również nasza szkoła.

Zgłoszenia uczniów kl. VI-VIII naszej szkoły dokonał Dyrektor – Robert Knysak, a szkolnym koordynatorem została p. Grażyna Jakubczak.

Jednym z pierwszych działań było wyeksponowanie na terenie szkoły plakatu dotyczącego projektu. Został on umieszczony na górnym korytarzu na gazetce ściennej drużyny harcerskiej „Żywioły”.

Na stronie internetowej szkoły znalazła się informacja o przystąpieniu placówki do projektu. Oprócz informacji dotyczących charakteru działań, znalazło się również logo.

Następnym zadaniem było przygotowanie kącika patriotyczno-historycznego pod tytułem „40 lat po stanie wojennym”. Urządzono go na dolnym korytarzu przy wejściu do świetlicy szkolnej. Zgromadzone materiały przygotowano tak, aby były zrozumiałe dla uczniów szkoły podstawowej. Znalazło się tu wyjaśnienie czym był stan wojenny, kto, kiedy i dlaczego go ogłosił, oraz jakie były konsekwencje jego wprowadzenia dla mieszkańców naszego kraju. Utworzeniem kącika zajęły się panie – Grażyna Jakubczak i Iwona Sieradzka (opiekun świetlicy).

Ponadto uczniowie kl. VII-VIII obejrzeli film „Nie zabierajcie mamy” opowiadający o kobietach internowanych w czasie stanu wojennego. Wydarzenia z 13. grudnia 1981 r. przybliżył też uczniom klasy VIII dyr. Robert Knysak, który przeprowadził lekcję historii na ten temat.

Wiele ciekawych informacji o wydarzeniu dostarczyła wystawa „Stan wojenny 1981-1983” przygotowana przez IPN. Zaprezentowano ją uczniom w formie elektronicznej.

Nauczyciele naszej szkoły, zaangażowani w projekcie, mogli poszerzać swoją wiedzę na temat stanu wojennego poprzez udział w wykładach w formie stacjonarnej i on-line, przygotowanych przez WOM w Częstochowie.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursach „Tropiciele historii” i „Stan wojenny we wspomnieniach moich bliskich”.

Dodatkowo p. Iwona Sieradzka podczas zajęć świetlicowych opowiedziała dzieciom o wydarzeniach z 13.grudnia 1981 roku.

g.

 

Powrót