Szkolenie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Jaskrowie

Gdy w lipcu 2019 r. nasza szkoła otrzymała informację o pozyskaniu dofinansowania projektu „Rozwój z CLIL - metodą nauki” niezwłocznie poczęła przygotowania do zagranicznych szkoleń metodycznych. Warto podkreślić, że dzięki projektowi skorzystali nie tylko pracownicy biorący udział w zagranicznych mobilnościach, ale wszyscy nauczyciele. Uczestnicy projektu zagłębiali się w innowacyjną metodę CLIL, a także „szlifowali” swój angielski. Za sprawą pandemii COVID-19 szkolenia, początkowo zaplanowane na lato 2020, musiały zostać przełożone o rok później. Poza wieloma negatywnymi skutkami pandemii można dostrzec tutaj pozytyw w postaci dodatkowego czasu na szkolenia językowo - metodyczne w placówce. Niemniej jednak, w okresie lipiec - październik 2021 r. nauczyciele jaskrowskiej szkoły odbyli 10 mobilności zagranicznych; 9 2- tygodniowych szkoleń metodycznych we Florencji oraz 1-tygodniowe szkolenie na Malcie. Odbyte mobilności to dobra okazja do podsumowań, ale także do dzielenia się wiedzą. Z tej racji, w październiku nauczyciele biorący udział w zagranicznych kursach przeprowadzili szkolenie Rady Pedagogicznej. Z chęcią opowiadali oni o zdobytej wiedzy na temat tego, jak wdrażać elementy języka angielskiego w różne zajęcia przedmiotowe (tytułowa metoda CLIL), czy też przekonywali, jak ważne w nauczaniu jest angażowanie inteligencji wielorakich. Uczestnicy szkolenia z zaciekawieniem wsłuchiwali się oraz brali udział w rozmaitych ćwiczeniach praktycznych.

Projekt „Rozwój z CLIL – metodą skutecznej nauki.”jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt jest realizowany w dniach 02.09.2019 r. – 01.03.2021 r. na zasadach programu Erasmus+.

 

Info: Zespół projektów europejskich w ZS-P w Jaskrowie.

 

Powrót