Komunikat

 

W związku z zaleceniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie, jakie otrzymaliśmy dzisiaj po stwierdzeniu wystąpienia przypadków zakażenia koronawirusem wśród uczniów naszej szkoły, klasy 3 i 7 przechodzą na tryb pracy zdalnej w dniach 4 – 8 listopada 2021. Nauczanie zdalne będzie odbywać się na platformie Teams w oparciu o te same procedury, które stosowaliśmy na wiosnę. Obowiązuje dotychczasowy plan zajęć. W przypadku problemów technicznych proszę kontaktować się z wychowawcą.

 

Równocześnie informuję, że trwa procedura związana z nałożeniem obowiązkowej kwarantanny na uczniów i nauczycieli mających kontakt z zakażonymi, o której będą Państwo informowani.

 

UWAGA! Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, kwarantannie nie podlegają osoby wspólnie zamieszkujące z osobą przebywającą na kwarantannie np. rodzice i rodzeństwo ucznia, osoby w pełni zaszczepione oraz osoby, które były poddane izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku COVID-19. (komunikat PPIS w Częstochowie z dnia 10.09.2021)

 

Powrót