Rozpoczęcie Roku Szkolnego

W dniu 3 września 2018 roku uczniowie naszej szkoły pożegnali wakacje i powitali nowy rok szkolny 2018/2019. Uroczystego otwarcia dokonał Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jaskrowie Robert Knysak, który przywitał wszystkich uczniów, rodziców, grono pedagogiczne, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. Swą obecnością zaszczycili nas również Radni Gminy Mstów z Jaskrowa: Mieczysława Gaudy, Bogusław Gawron, Adam Gawron oraz sołtys Jaskrowa Krystyna Tyras. Obecne były też panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jaskrowie.Część artystyczną przygotowali uczniowie kl. III i IV pod kierunkiem pani Maliny Chwały.Wszystkim uczniom życzymy wielu sukcesów, wytrwałości, ciekawych doświadczeń oraz radosnych chwil spędzonych w naszej szkole.
Powrót