Udział nauczycieli i uczniów w kuratoryjnym projekcie „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY!”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaskrowie przystąpił do projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY!”. Skierowany jest on do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych ( kl. IV -VIII) i ponadpodstawowych województwa śląskiego. Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Wydarzenie swoim zasięgiem obejmuje Podbeskidzie, Region Śląsko-Dąbrowski oraz Region Częstochowski.

W projekcie przewidziano wiele zadań dla szkół, są to m.in. – budowanie szkolnych kącików patriotyczno – historycznych, pokaz filmu „Nie zabierajcie mamy” czy prezentacja na terenie szkoły wystawy mobilnej na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przygotowanej przez IPN.

Zadania dla nauczycieli historii i języka polskiego oraz wychowawców, to przede wszystkim zachęcanie uczniów do wzięcia udziału w konkursach historyczno-literackich, przeprowadzenie lekcji nt. stanu wojennego ( kl. VI -VIII) oraz uczestnictwo w wykładach i konferencjach zaproponowanych przez Kuratorium Oświaty.

Informacje o wszystkich działaniach podjętych przez szkołę będą dokumentowane i przesyłane do wiadomości Koordynatora Regionu Częstochowskiego, a sprawozdanie z wykonania zadań znajdzie się również na stronie internetowej naszej szkoły.

Podsumowanie projektu dla Regionu Częstochowskiego odbędzie się 13. grudnia 2021 r. na Jasnej Górze. W dzień rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce zgromadzą się przedstawiciele Stowarzyszenia Więzionych Internowanych i Represjonowanych „WIR” oraz poczty sztandarowe szkół realizujących projekt. Uroczystość będzie transmitowana przez TVP. Tego dnia zaplanowano również tradycyjne układanie krzyża ze zniczy w Al. Sienkiewicza w Częstochowie.

Organizatorem projektu jest Śląskie Kuratorium Oświaty oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Wydarzenie patronatem objęli: Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego.

Jaskrowscy nauczyciele zaangażowani w projekcie: dyrektor szkoły – mgr Robert Knysak (nauczyciel historii), mgr Grażyna Jakubczak ( nauczyciel jęz. polskiego i historii; szkolny koordynator projektu ), mgr Iwona Sieradzka – wychowawca świetlicy.

Grażyna Jakubczak

Szkolny Koordynator Projektu
PAMIEC81-PNG

Powrót