„My, Jana Pawła uczniowie…” - udział uczniów Szkoły w Jaskrowie w pielgrzymce na Jasną Górę

Tradycją staje się uczestnictwo uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaskrowie w corocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Tegoroczna – już XXI, odbyła się w dniach 6-7 października, a naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy szóstej wraz z opiekunkami – p. G. Jakubczak i A. Nowak.

W tym roku swój udział w pielgrzymce zgłosiło ponad 120 szkół z całej Polski, co dało ogólną liczbę 5. tys. uczestników. Jak co roku pielgrzymkę zaplanowano w październiku – miesiącu wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża.

Hasłem tegorocznego spotkania były słowa św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystej Mszy Św. odprawionej na Jasnogórskich Błoniach dnia 7 października o godz. 11.00. Eucharystię odprawił duszpasterz Rodziny Szkół - ks. biskup Henryk Tomasik.

Bezpośrednio po Mszy Świętej nastąpiło odczytanie aktu zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski oraz listu do Ojca Świętego Franciszka, a także wręczenie nagród laureatom konkursu na znaczek pielgrzymkowy.

Na zakończenie modlitewnego spotkania młodych odśpiewano hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Każdy uczestnik pielgrzymki otrzymał pamiątkowy znaczek, śpiewnik, różaniec oraz obrazek z podobizną św. Jana Pawła II – patrona naszej szkoły.

g.

Powrót