Wykaz podręczników dla dzieci przedszkolnych

Podręczniki na rok szkolny 2018/19 do oddziałów przedszkolnych Przedszkola im. Jana Pawła II w Jaskrowie:

Dzieci trzyletnie – Pakiet Olek i Ada. Poziom A – Wydawnictwo MAC
Dzieci czteroletnie – Pakiet Olek i Ada, Poziom A+ - wydawnictwo MAC
Dzieci pięcioletnie – pakiet Olek i Ada. Poziom B – wydawnictwo MAC
Dzieci sześcioletnie – Pakiet Olek i Ada. Poziom B+ - wydawnictwo MAC
Powrót