III Powiatowym Konkursie Wiedzy i Umiejętności „Jestem Bezpieczny”

9 czerwca trzyosobowa drużyna w składzie Alicja Gawron, Kinga Kasztelan oraz Marta Praszczyk reprezentowała naszą szkołę w III Powiatowym Konkursie Wiedzy i Umiejętności „Jestem Bezpieczny” pod patronatem poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej organizowanym przez Urząd Gminy Mstów oraz Szkołę Podstawową w Mstowie.

Celem konkursu było rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,  kształtowanie postaw w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, przestrzeganie zasad ruchu drogowego  i propagowanie bezpiecznego zachowania na drodze.

Konkurs w formie zdalnej składał się z dwóch części: teoretycznej  ( test online w aplikacji Testportal ) oraz praktycznej ( sprawdzającej znajomość znaków drogowych, zasad bezpieczeństwa).

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała komisja w skład której wchodzili przedstawiciele Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Centralnej Straży Pożarnej w Częstochowie, Komendy Miejskiej Policji oraz Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  „ WOM” w Częstochowie.

W konkursie wzięło udział 27 szkół z całego powiatu. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy i pomimo tego ,że naszej drużynie nie udało się zająć miejsca w czołówce to i tak wszyscy świetnie się bawiliśmy. Każdy uczestnik konkursu został obdarowany nagrodami, a cennej wiedzy, którą zdobyliśmy przygotowując się do konkursu jak i w trakcie jego trwania nikt nam nie odbierze.

Powrót