SUKCES ZUCHA 5 GZ PRZYJACIELE PANA KLEKSA!

Zuch Piotr Radecki zdobył II miejsce w Regionalnym Konkursie Plastycznym „BRATERSTWO” i otrzymał Nagrodę Dyrektora Ośrodka Regionalnego w Częstochowie.

Konkurs został zorganizowany z okazji 22 lutego- dniu urodzin twórcy skautingu gen. Roberta Baden – Powella. W tym dniu skauci na całym świecie świętują Dzień Myśli Braterskiej

Celem konkursu było umacnianie braterstwa poprzez utrwalanie silnych więzi międzyludzkich ponad wszelkimi podziałami oraz rozwijanie wyobraźni i talentu twórczego poprzez indywidualne wypowiedzi plastyczne.

Brawo! Brawo! Brawissimo!

Dh. Grażyna Jaksender

Powrót