Obietnica Zuchowa V GZ Przyjaciele Pana Kleksa w Mstowie

W jesienne popołudnie 7 października 2020r.  w Mstowie  Zuchy  GZ Przyjaciele Pana Kleksa z  Jaskrowa i GZ  Roztańczone Świetliki z Kłomnic  wspólnie złożyły Obietnicę  Zuchową.  W uroczystości  wzięli udział wzruszeni rodzice zuchów  oraz zaproszeni goście:  Komendant Hufca Częstochowa –  hm. Wojciech Śliwowski, Komendant Szczepu „Skała” – phm. Tomasz Derda, członkini Komendy Hufca Częstochowa, Namiestniczka  Zuchowa- pwd. Paulina Jasińska, Instruktor ZHP – hm. Bogdan Giza, Dyrektor  ZSP w Jaskrowie – Robert Knysak i wychowawczyni kl.3 – Grażyna Gaudy  oraz Dyrektor  SP w Kłomnicach –  Agnieszka Rataj.   W przeprowadzeniu uroczystości pomagali harcerze ze Szczepu „Skała” .

Dh. Grażyna Jaksender

Powrót