Zielona pracownia na 100 lecie szkoły

Pod hasłem „ŚWIĘTO NAUKI”, 8 października odbyła się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaskrowie uroczystość, w której uczestniczyła cała społeczność szkolna i mieszkańcy miejscowości. Wśród  przybyłych gości znaleźli się m.in.: Lidia Burzyńska – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Wójt Gminy Mstów – Tomasz Gęsiarz, Z-ca  Wójta Gminy Mstów – Małgorzata  Grabowska, Wykładowcy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Czestochowie – prof. dr Hab. Wojciech Ciesielski oraz jego asystemt mgr Damian Kulawik,  ksiądz Jan Brzozowski, wiceprzewodniczacy Rady Gminy Mstów Bogusław Gawron, Radni Gminy Mstów: Justyna Klimczak, Patryk Woźnica, Bożena Pluta,  Mariola Juszczyk, Sołtys Jaskrowa – Krystyna Tyras, przewodnicząca KGW „Jaskrowianki” Małgorzata Kwiecień, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Mstów, nauczyciele oraz nauczyciele emeryci, a także prezydium Rady Rodziców, rodzice i mieszkańcy Jaskrowa.
W scenariuszu  uroczystości opracowanym przez nauczycielki E.Cybę i G. Jakubczak, znalazło się: pasowanie na ucznia, obchody dnia nauczyciela oraz pokaz doświadczeń chemicznych wykonanych przez uczniów naszej szkoły pod okiem profesorów z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie. Głównym punktem uroczystości było  otwarcie  „Zielonej Pracowni”, której utworzenie sfinansowano ze środków pozyskanych z WFOŚ w Katowicach. Za kwotę 30 tys. zł dokonano gruntownego remontu, zakupiono nowe meble, krzesła, ławki oraz zestaw pomocy naukowych do nauk przyrodniczych. Za przekaz multimedialny w pracowni odpowiada nowoczesny monitor inteaktywny pozyskany w ramach innego projektu realizowanego w szkole „Aktywna tablica”. Pomysłodawcą i „mózgiem”przedwsięziecia był dyrektor ZSP Jaskrów, Robert Knysak jednak w przygotowanie projektu i jego wykonanie zaangażowało się wiele osób ze szkoły oraz zaprzyjaźnionych firm i instytucji. Symbolicznego przecięcia zielonej wstęgi dokonano w trakcie uroczystości, goście mogli też poznać możliwości nowej pracowni podczas prezentacji. Poprzedziło ją pasowanie uczniów klasy pierwszej przygotowane przez M.Chwałę – wychowawcę klasy pierwszej, naukowe eksperymenty prowadzone przez uczniów jaskrowskiej szkoły (uczestników projektu „Akademia młodego wynalazcy”) pod kierunkiem kadry częstochowskiego uniwersytetu, ekologiczne przedstawienie oraz wręczenie symbolicznych nagród i wyróżnień  z okazji zbliżającego się Dnia Nauczyciela. Uroczystość „Święta Nauki” w Jaskrowie rozpoczęła jubileuszowe obchody – 100-lecia działalności jaskrowskiej szkoły. Powołano ją bowiem do życia w 1920 roku.

Grażyna Jakubczak, Robert Knysak
tomasz-gesiarz
Powrót