Wolontariusze w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Częstochowie

 Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w pomoc zwierzętom i postanowili wesprzeć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie.
 21 maja bieżącego roku 30 osobowa grupa wolontariuszy Szkolnego Koła Wolontariatu pod opieką p. Iwony Sieradzkiej i p. Agaty Gajdy udała się z wizytą do częstochowskiego schroniska.
Cieszy nas bardzo, że tak wielu uczniów z wszystkich klas wzięło udział w tej akcji i że los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest im obojętny. Zebraliśmy suchą karmę, smycze, koce, środki czystości i wiele innych rzeczy niezbędnych czworonożnym przyjaciołom.
 Podczas wizyty pracownicy opiekujący się zwierzętami oprowadzili nas po terenie schroniska, w którym obecnie przebywa ponad 200 psów i około 20 kotów. Następnie wszyscy udaliśmy się na długi spacer z 5 podopiecznymi schroniska. Towarzyszyła nam opiekunka zwierząt. Spacer sprawił ogromną radość nie tylko psiakom, ale także wolontariuszom. Wolontariusze pomogli również przy sprzątaniu terenu wokół boksów. Najważniejsze jednak jest to, że uczniowie zrozumieli, że zwierzęta to nie są zabawki, z których można zrezygnować, kiedy minie czas pierwszej fascynacji. Zrozumieli,  że posiadanie psa czy kota to nie tylko przyjemność, ale obowiązek troski o żywą istotę. Na pożegnanie otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom z podziękowaniem.
Ta wizyta to znakomity przykład tego, że już od najmłodszych lat warto uczyć miłości i szacunku do zwierząt - by zaszczepić w uczniach jak najwięcej pozytywnych wartości, uwrażliwić na los zwierząt i wpoić chęć niesienia pomocy potrzebującym; by uczyć przyjaznego stosunku do tych, które są w naszych domach i tych, dla których domem jest, niestety, schronisko.
Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom, nauczycielom i rodzicom, którzy włączyli się w akcję. Pokazali dzieciom, że dzielenie się tym, co mamy - to dobry nawyk. Szczególne podziękowania kierujemy do Rady Rodziców, która zapewniła nam transport do schroniska.

Powrót